LancyrWie is Lancyr?

Lancyr is opgericht in 1999. Lancyr is een landelijk netwerk van meer dan 100 financieel specialisten. Ruim 80.000 verzekerden maken al jaren tevreden gebruik van onze service. Bij Lancyr kunt u snel en makkelijk online verzekeringen vergelijken en sluiten, maar ook in uw regio terecht als u behoefte heeft aan persoonlijk advies voor verzekeringen en financieel advies.

Onafhankelijk & objectief

Lancyr is onafhankelijk en objectief. Wij zijn geen onderdeel van een verzekeringsmaatschappij of bank. Wij vergelijken objectief d.m.v. geavanceerde software verzekeringsproducten. Producten met een hoge prijs/kwaliteit beoordeling in de consumentenbond, moneyview en rolls nemen wij op in onze volmacht. Ons zusterbedrijf Het Nederlands Volmachtbedrijf gevestigd in Tilburg, heeft van 12 grote Nederlandse verzekeraars volmachten om direct verzekeringen op te maken en schades te behandelen. Hierdoor kunnen wij sneller handelen ingeval van schade en beter onderhandelen voor een lagere premie voor u.

AFM & Kifid

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van de Nederlandse financiële markten, ons AFM vergunningsnummer is: 12014012. Wij zijn ook aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder vergunningsnummer: 300.009637.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wft is op 1 januari 2007 inwerking getreden. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. In de dienstenwijzer vindt u de werkwijze van Lancyr Verzekeringen. Op grond van deze wet zijn wij ook verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening het Dienstverleningsdocument (DVD) te verstrekken. Dit document kunt u bij ons opvragen.